⋙ Đam mỹ Tấn Giang được hoan nghênh nhất 2017
⋙ Đam mỹ đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (tbc)
⋙ Ngôn tình đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (tbc)
⋙ 10 đại cổ ngôn 2017 do biên tập Tấn Giang bình chọn
Xong name - Đam mỹ: Thành thần một trăm loại phương thức [ xuyên nhanh ]fiber_new
Xong name - Ngôn tình: Trở thành “Nam” thần nữ nhânfiber_new
Xong name - Đam mỹ: Tinh tế chi thượng tướng phu nhân là không hộ khẩu
Đam mỹ còn tiếp: Xuyên qua chi khí tử hoành hành

Tìm kiếm
Ngôn tình
Làm ruộng
Xếp theo
Nhàn nhã tiểu nông nữ

Nhất Trọc

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility348989 star82 4

Điền viên khuê sự

Hoàn Nhĩ wr

Laniakea

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility141448 star199 4

Danh môn ác nữ

Nhan Tân

Laniakea

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility113641 star0 0

Gom tiền nhân sinh

Lâm Mộc Nhi

Gisel

Ngôn tình

Chưa xác minh

visibility113269 star422 15