⋙ Đam mỹ Tấn Giang được hoan nghênh nhất 2017
⋙ Đam mỹ đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (tbc)
⋙ Ngôn tình đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (tbc)
⋙ 10 đại cổ ngôn 2017 do biên tập Tấn Giang bình chọn
Xong name - Đam mỹ: Thành thần một trăm loại phương thức [ xuyên nhanh ]fiber_new
Xong name - Ngôn tình: Trở thành “Nam” thần nữ nhânfiber_new
Xong name - Đam mỹ: Tinh tế chi thượng tướng phu nhân là không hộ khẩu
Đam mỹ còn tiếp: Xuyên qua chi khí tử hoành hành

Tìm kiếm
Đam mỹ
Kinh dị
Xếp theo
Ma Vương

Nguyệt Hạ Tang

Laniakea

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility28667 star154 5

Siêu độ

Quyết Tuyệt

Khanh Tan

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility11089 star309 1

Thiên sư

Sở Hàn Y Thanh

Khanh Tan

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility3670 star0 0

Thất Nhân Hoàn

Thanh Khâu

Khanh Tan

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility3465 star37 1