⋙ Đam mỹ đề cử: tháng 1tháng 3tháng 4tháng 5
⋙ Ngôn tình đề cử: tháng 1tháng 3tháng 4tháng 5tháng 6 fiber_new
👑 Cổ ngôn Tấn Giang được yêu thích nhất 2017
👑 Đam mỹ Tấn Giang được yêu thích nhất 2017
👑 Hiện ngôn Tấn Giang được yêu thích nhất 2017
Xong name - Ngôn tình: Khí phụ trở về
Xong name - Ngôn tình: Biểu muội vạn phúc
Xong name - Ngôn tình: Như ý duyên
Xong name - Ngôn tình: Kim chi ngự diệp
Xong name - Ngôn tình: Trời sinh không phải số làm quan
Xong name - Ngôn tình: Đều nói ta ca là ăn chơi trác táng
Xong name - Ngôn tình: Ta chỉ muốn dựa mặt ăn cơm fiber_new
Chú ý: pan8 và 171xs đã bị chặn nhúng.

Nam sinh Ăn luôn địa cầu Chủ đề tạo bởi: XXX

Ăn luôn địa cầu

visibility265389 star262 1

Hán Việt: Cật điệu địa cầu

Tác giả: Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: 1489. Đệ 1489 chương ( đại kết cục )

Thời gian đổi mới: 20-05-2018

Cảm ơn: 7 lần

Thể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Hiện đại , HE , Tiên hiệp , Võng du , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Dị thế , Trọng sinh , Làm giàu , Vị diện , Thăng cấp lưu , Thế giới song song , Linh dị thần quái

Trọng sinh trở về, hoa lệ nghịch tập, người khác rác rưởi, ta bảo vật! Địa cầu chúng cường giả: Đó là một đống bùn. Giang tâm thành: Không, kia không phải bùn, đó là một bậc nguyên thạch hoàng bùn nguyên thạch quặng, ta hấp thu lúc sau thực lực lại có thể tăng lên một cái đại cảnh giới...

Liên kết nhúng

Name
Chính văn
add
add
add