⋙ Ngôn tình đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (bổ sung) fiber_new
Xong name - Đam mỹ: Đừng kỳ thị giống loài fiber_new
⋙ Đam mỹ Tấn Giang được hoan nghênh nhất 2017
⋙ Đam mỹ đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (tbc)
Xong name - Ngôn tình: Trở thành “Nam” thần nữ nhân
Xong name - Đam mỹ: Tinh tế chi thượng tướng phu nhân là không hộ khẩu
Đam mỹ còn tiếp: Xuyên qua chi khí tử hoành hành

Nam sinh Đô thị siêu cấp tiên y Chủ đề tạo bởi: XXX

Đô thị siêu cấp tiên y

visibility918 star0 0

Hán Việt: Đô thị siêu cấp tiên y

Tác giả: Thu Thiên Đích Tây Qua

Tình trạng: Còn tiếp

Mới nhất: Đệ 1098 chương đại chiến

Thời gian đổi mới: 22-04-2018

Cảm ơn: 5 lần

Thể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Hiện đại , OE , Huyền huyễn , Tu chân , Thần tiên yêu quái , Thần thoại , Y thuật , Sảng văn , Linh dị thần quái

Về đô thị siêu cấp tiên y:

“Yêu ta nữ nhân rất nhiều, ta sẽ không cô phụ các nàng; muốn giết ta địch nhân cũng rất nhiều, ta sẽ làm bọn họ đều đến trong địa ngục đi sám hối!” —— diệp trần trích lời!

Liên kết nhúng

Name
Mục lục
add
add
add