⋙ Ngôn tình đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (bổ sung) fiber_new
Xong name - Đam mỹ: Đừng kỳ thị giống loài fiber_new
⋙ Đam mỹ Tấn Giang được hoan nghênh nhất 2017
⋙ Đam mỹ đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (tbc)
Xong name - Ngôn tình: Trở thành “Nam” thần nữ nhân
Xong name - Đam mỹ: Tinh tế chi thượng tướng phu nhân là không hộ khẩu
Đam mỹ còn tiếp: Xuyên qua chi khí tử hoành hành

Nam sinh Nghịch Kiếm Cuồng Thần Chủ đề tạo bởi: XXX

Nghịch Kiếm Cuồng Thần

visibility319636 star16 10

Hán Việt: Nghịch kiếm cuồng thần

Tác giả: Nhất Kiếm Thanh Tân

Tình trạng: Còn tiếp

Mới nhất: 5310. Đệ 5308 chương hỗn độn chuẩn đế vs Tửu gia!

Thời gian đổi mới: 22-04-2018

Cảm ơn: 77 lần

Thể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Cổ đại , OE , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Tu chân , Xuyên việt , Thăng cấp lưu , Sảng văn , Tây du

【 nhất kiếm nghịch thiên, cuồng thần trở về! 】

Một cái bất khuất thiếu niên, một đạo long hồn bóng kiếm, một đoạn bất hủ truyền kỳ.

Đế lộ tranh hùng ai vì phong, duy ta Lâm Hiên ngạo thương sinh!

【2014 Next Idea nguyên sang văn học đại thưởng tác phẩm dự thi 】

Thiếu niên Lâm Hiên, Linh Mạch bị phong, bị người khinh nhục.

Ngẫu nhiên được thần bí tiểu kiếm, khai linh mạch, luyện thần công, ngộ Vô Thượng Kiếm Đạo, diễn biến Công Phạt Thánh Thuật!

Nhất Kiếm Tinh Thần Diệt, Nhất Kiếm Quỷ Thần Kinh!

-----------------------

Đẳng Cấp:

- Ngưng Mạch Cảnh : chia làm Cửu Trọng

- Linh Hải Cảnh : chia làm Cửu Trọng

- Dung Linh Cảnh : Cửu Trọng

- Tôn Giả Cảnh : Cửu Trọng

- Vương Giả Cảnh : chia làm Cửu Trọng trong đó Thất Trọng là Đại Năng chia làm 3 cảnh giới

Sơ Kỳ = Đại Năng, Trung Kỳ, Đỉnh Phong = Tinh Anh Đại Năng, Đại Viên Mãn

= Đỉnh Tiêm Đại Năng, Bát Trọng = Tuyệt Thế Đại Năng, Cửu Trọng = Vô Địch Vương Giả

- Bán Thánh Cảnh

- Thánh Nhân Cảnh : Chia Cửu Trọng

- Đại Đế.

--------------------

Tác giả tự định nghĩa nhãn

Vô địch văn, nhiệt huyết, bộ đội đặc chủng, tây du

Liên kết nhúng

Khởi Điểm

Name
Chính văn
add
add
add