⋙ Ngôn tình đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (bổ sung) fiber_new
Xong name - Đam mỹ: Đừng kỳ thị giống loài fiber_new
⋙ Đam mỹ Tấn Giang được hoan nghênh nhất 2017
⋙ Đam mỹ đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (tbc)
Xong name - Ngôn tình: Trở thành “Nam” thần nữ nhân
Xong name - Đam mỹ: Tinh tế chi thượng tướng phu nhân là không hộ khẩu
Đam mỹ còn tiếp: Xuyên qua chi khí tử hoành hành

Không CP Ở khủng bố trong thế giới ngụy trang anh anh quái nhật tử Chủ đề tạo bởi: XXX

Ở khủng bố trong thế giới ngụy trang anh anh quái nhật tử

visibility183 star0 0

Hán Việt: Tại khủng phố thế giới lí ngụy trang anh anh quái đích nhật tử

Tác giả: Một Hữu Lương Tâm

Tình trạng: Còn tiếp

Mới nhất: Mật thất chạy thoát ( mười )

Thời gian đổi mới: 19-04-2018

Cảm ơn: 0 lần

Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Hiện đại , OE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên nhanh , Vô hạn lưu , Sảng văn

Bị xe đâm chết gì anh anh tiến vào tới rồi Chủ Thần không gian, bắt đầu ở khủng bố thế giới nội luân hồi, thông qua tránh lấy tích phân đổi sống lại cơ hội.

Ở thế giới này, bộc lộ mũi nhọn cũng không phải là cái gì hảo thói quen.

Vì thế, gì anh anh quyết định ngụy trang chính mình ——

Trở thành anh anh quái!

“Anh anh anh nhân gia sợ wá ngươi đừng đuổi theo lại đây lạp.”

“Anh anh anh ngươi lại truy lại đây lão…… Nhân gia liền phải đánh chết ngươi lạp.”

“Anh anh anh ngươi như thế nào liền đã chết nhân gia còn không có nhiệt xong thân đâu QAQ.”

Tóm lại đây là một cái ngụy trang anh anh quái táo bạo muội tử ở khủng bố trong thế giới đại sát tứ phương chuyện xưa.

Liên kết nhúng

jjwxc

Name
add
add
add