⋙ Ngôn tình đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (bổ sung) fiber_new
Xong name - Đam mỹ: Đừng kỳ thị giống loài fiber_new
⋙ Đam mỹ Tấn Giang được hoan nghênh nhất 2017
⋙ Đam mỹ đề cử vừa kết thúc - tháng 4 (tbc)
Xong name - Ngôn tình: Trở thành “Nam” thần nữ nhân
Xong name - Đam mỹ: Tinh tế chi thượng tướng phu nhân là không hộ khẩu
Đam mỹ còn tiếp: Xuyên qua chi khí tử hoành hành

Nam sinh Tiên vệ Chủ đề tạo bởi: XXX

Tiên vệ

visibility98 star0 0

Hán Việt: Tiên vệ

Tác giả: Nhập Hồng

Tình trạng: Còn tiếp

Mới nhất: Chương 762 quên nhau trong giang hồ mười lăm

Thời gian đổi mới: 22-04-2018

Cảm ơn: 0 lần

Thể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Hiện đại , OE , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Tu chân , Thần tiên yêu quái , Thần thoại , Sảng văn , Linh dị thần quái , Tranh bá

Về tiên vệ:

Một cái tu sĩ đô thị sinh hoạt, một cái kỳ lệ huyền huyễn chuyện xưa, chân heo (vai chính) vương vinh, tiến đến báo danh. Thỉnh chư vị chiếu cố nhiều hơn!

Liên kết nhúng

Name
Mục lục
add
add
add