5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Bảng biên tập
Xếp theo
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Thành viên
Tham gia ngày
Số truyện
Tích phân
Level
Thanks
 • 21 tháng 10 năm 2016
  1396
  50799
  7
  43819
 • 16 tháng 09 năm 2016
  105
  3171
  3
  2646