5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Bảng biên tập
Xếp theo
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Thành viên
Tham gia ngày
Số truyện
Tích phân
Level
Thanks
 • 25 tháng 04 năm 2016
  2088
  111177
  8
  100737
 • 15 tháng 05 năm 2016
  85
  2277
  3
  1852