1. Khái niệm

- Biên Tập là quyền tự do edit bất kỳ truyện nào trên wikidich mà ko cần xin phép người đăng làm Đồng Quản Lý.
- Người có quyền biên tập tự do này được gọi tạm với tên Biên Tập.
- Người được trao quyền biên tập là thành viên có hiểu biết nhất định về việc convert truyện, và có nhiệt tình cũng như có tinh thần thích trợ giúp mọi người.

2. Nguyên nhân tồn tại

- Do một số thành viên của wikidich thích spam truyện mà không chỉnh sửa thông tin truyện cho đầy đủ, không theo dõi và cập nhật raw hoặc name khi có người báo lỗi hoặc khi truyện đã kết thúc, tạo nên lượng truyện rác rất lớn trên wikidich. Rất cần có những người nhiệt tình và có năng lực biên tập lại những truyện này.

3. Tính năng và quyền lợi

- Biên Tập có quyền tự do edit bất kỳ truyện nào trên wikidich mà ko cần xin phép người đăng làm Đồng Quản Lý.
- Biên Tập không nhận được tích phân khi có người cảm ơn truyện mà Biên Tập ấy đang tham gia với vai trò Biên Tập.
- Chủ nhà có thể đá Biên Tập ra khỏi truyện của mình, nếu Biên tập ấy chưa kịp chỉnh sửa gì.
- Chủ nhà không thể đá Biên Tập ra khỏi truyện của mình, nếu Biên tập ấy đã từng chỉnh sửa cái gì đó.
- Tích phân của chủ nhà và các Đồng quản lý khác không bị ảnh hưởng bởi việc này.
- Biên tập có quyền đề xuất cảnh cáo truyện vi phạm quy định: https://wikidich.com/quy-dinh. Tin nhắn đề xuất cảnh cáo sau khi được admin duyệt và chấp thuận mới có hiệu lực. Nếu tin nhắn cảnh cáo bị admin phủ định thì sẽ không có hiệu lực.

4. Yêu cầu tuân thủ

- Wikidich không ép buộc biên tập đi chỉnh sửa bất cứ truyện nào. Vì vậy, thà không biên tập, đừng biên tập sai.
- Không nên lạm dụng tính năng này, nhất là đối với những truyện mà chủ nhà / đồng quản lý / biên tập khác đã chỉnh sửa thông tin đầy đủ, đã edit name hoàn tất. Nếu muốn tham gia những truyện này, hãy dùng chức năng xin làm Đồng Quản Lý để tránh gây phản cảm.
- Một khi Biên Tập chỉnh sửa sai về thông tin truyện, link nhúng / raw, hoặc về mặt chỉnh sửa name, bị báo cáo với BQT, BQT sẽ tiến hành thu hồi quyền Biên Tập nếu thấy cần thiết.

5. Xóa và chuyển riêng tư truyện bị biên tập

XÓA TRUYỆN:
- Khi chủ nhà xoá truyện, chủ nhà bị lấy lại 5 tích phân được cộng khi tạo truyện, hệ thống sẽ tự động chuyển quyền sở hữu truyện cho đồng quản lý 1/biên tập 1, xóa chủ nhà khỏi ban quản lý, đồng thời gửi tin nhắn hỏi đồng quản lý 1/biên tập 1: đồng ý tiếp nhận hay muốn xóa truyện.
Nếu chọn đồng ý, truyện chính thức thuộc về đồng quản lý 1/biên tập 1.
Nếu chọn xóa:
· Nếu truyện còn đồng quản lý/biên tập khác: hệ thống tiếp tục chuyển quyền sở hữu cho đồng quản lý tiếp theo và gửi tin nhắn như trên. Đồng quản lý 1/biên tập 1 bị kick khỏi ban quản lý.
· Nếu truyện không còn đồng quản lý/biên tập khác: truyện bị xóa.
Tin nhắn hệ thống sau 7 ngày không được trả lời, mặc định là "muốn xóa truyện".

CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI:
- Khi chủ nhà chuyển truyện sang riêng tư: 1 tin nhắn hệ thống sẽ được gửi tới đồng quản lý 1/ biên tập 1 để trưng cầu ý kiến : đồng ý hay không đồng ý.
Nếu chọn không đồng ý: truyện vẫn sẽ công khai.
Nếu chọn đồng ý:
· Nếu truyện còn đồng quản lý/biên tập khác: 1 tin nhắn như trên sẽ được gửi tới quản lý này, cho tới khi xác định kết quả cuối cùng.
· Nếu truyện không còn đồng quản lý/biên tập khác: truyện sẽ được chuyển riêng tư. Chủ nhà bị lấy lại 5 tích phân cộng khi tạo truyện. Tích phân chỉ được cộng lại khi truyện chuyển lại về công khai.
Tin nhắn hệ thống sau 7 ngày không được trả lời, mặc định là "đồng ý".
- Khi chủ nhà chuyển công khai: hệ thống trực tiếp thực hiện và không hỏi ý kiến các quản lý khác.

6. Hướng dẫn xin quyền

- Admin quản lý vấn đề này: https://wikidich.com/user/gisel
- Điều kiện: thành viên level 4 trở đi mới có thể xin quyền Biên Tập.
- Nếu muốn xin quyền Biên Tập, hãy gửi hồ sơ theo hình thức sau đến hộp thư của admin trên:

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

HỒ SƠ XIN QUYỀN BIÊN TẬP

Mình đã đọc và xin hứa sẽ tuân thủ các yêu cầu về quy tắc hoạt động của Biên Tập. Nếu vi phạm, mình chấp nhận bị thu hồi quyền này theo quyết định của BQT.

a. Trắc nghiệm phong cách edit name:
Truyện tiêu biểu mình từng edit name:

- Thể loại Tương lai tinh tế: .........................
- Thể loại Hiện đại lãng mạn: .........................
- Thể loại Cận đại hợp tác xã: .........................
- Thể loại Dân quốc: .........................
- Thể loại Mãn Thanh: .........................
- Thể loại Cổ đại cung đình: .........................
- Thể loại Cổ đại làm ruộng: .........................
- Thể loại Tu chân: .........................
- Thể loại Ma pháp: .........................
- Thể loại Đồng nhân manga anime Nhật: .........................
- Thể loại Phương tây: .........................

(Lưu ý: Các truyện trên có thể trùng lặp nếu có nhiều thể loại trong đó, ví dụ như vừa là tu chân vừa là ma pháp. Không cần edit hết toàn bộ name của truyện, nhưng phải đảm bảo không có name nào sai.)

b. Trắc nghiệm phong cách edit thông tin truyện:
Nêu ra 3 link truyện có sai sót trong thông tin hoặc name và đề xuất chỉnh sửa như thế nào cho đúng:

Truyện 1: .........................
Sai sót:
Đề xuất:
Truyện 2: .........................
Sai sót:
Đề xuất:
Truyện 3: .........................
Sai sót:
Đề xuất:

c. Trắc nghiệm phong cách edit raw:
Nêu ra 2 truyện đang ở chế độ Chưa xác minh, bị báo lỗi chương phòng trộm và đề xuất link nhúng mới để thay đổi:

Truyện 1: .........................
Đề xuất:
Truyện 2: .........................
Đề xuất:

Nêu ra 1 truyện bị báo lỗi chương phòng trộm, không tìm được link nhúng thay thế và vì vậy mà mình đã edit raw thủ công:

Truyện: .........................
Chương đã sửa:

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nếu sau khi xét duyệt hồ sơ và cảm thấy phong cách biên tập của bạn phù hợp với tiêu chí của wikidich, bạn sẽ được trao quyền Biên Tập.