Hướng dẫn nhanh cho người mới đọc:

- Truyện đăng trên Wiki được hệ thống chuyển ngữ tự động.

- Truyện do người đăng nhúng có thể bị người đó xóa hoặc chuyển sang Riêng Tư. Khi không tìm được truyện mà bạn muốn đọc, có thể nhắn tên truyện cho http://wikidich.com/user/dichtienghoa tìm và nhúng lại giùm.

- Truyện còn tiếp được hệ thống cập nhật tự động. Hệ thống chỉ quét 5 chương gần nhất để tim chương mới và thay chương phòng trộm. Nếu phát hiện chương phòng trộm bị sót, mời bấm nút [Báo lỗi] ở cuối chương để người đăng biết và xử lý. Nếu người đăng ko xử lý, bạn có thể nhờ http://wikidich.com/user/dichtienghoa làm giùm.

- Một số truyện Còn Tiếp nhưng do lâu ngày không có chương mới nên bị hệ thống tự động chuyển sang Hoàn Thành. Cách phân biệt truyện hoàn thành thật hay không là: xem dòng chương Mới nhất, nếu truyện hoàn thành rồi, chương cuối cùng thường có cụm từ "Kết thúc", "Phiên ngoại", "Toàn văn xong"...

- Tìm truyện: http://wikidich.com/tim-kiem

Có thể chọn bao nhiêu tag tùy theo sở thích.

- Truyện trên Wiki được lọc name tự động. Có thể sẽ có một số tên bị sai, sót. Nếu khi xem truyện mà thấy một số tên chưa được viết hoa, muốn sửa, bạn có thể xin làm đồng quản lý của truyện, bằng cách bấm vào icon Group ngay trên trang của truyện:

http://wikidich.com/static/img/tutorial/others/5.jpg

Cách edit name trên máy tính: http://wikidich.com/huong-dan/sua-name

Cách edit name trên ipad, mobile: http://wikidich.com/huong-dan/sua-name-mobile

- Để trở thành người đăng truyện, hãy đọc kỹ hướng dẫn này: http://wikidich.com/huong-dan

- Nếu có bất cứ vấn đề gì, có thể tìm 1 trong 4 người sau để gửi tin nhắn xin trợ giúp:

http://wikidich.com/user/dichtienghoa

http://wikidich.com/user/lynx

http://wikidich.com/user/gisel

http://wikidich.com/user/wiki