File tải lên phải có đuôi .txt, encoding tốt nhất là UTF-8.

1. Mở trang Up truyện bằng file trên Wiki.

Điền tên tiếng Trung vào khung tên gốc của truyện, bấm vào nút “I” xem truyện có người nhúng chưa:

a. Điền mô tả tên quyển: chính văn, quyển 1, quyển 2, ABCD…vv

Bấm dấu + để thêm quyển mới.

b. Điền số file cho mỗi quyển và chọn file từ máy:

Nếu truyện mà bạn định up chỉ có 1 file txt: điền số file là 1, hệ thống sẽ tự động chia file thành chương cho bạn.

Nếu truyện mà bạn định up có nhiều file txt, mỗi file là 1 chương: điền số file >1, hệ thống sẽ mặc định mỗi file là 1 chương và sẽ xuất hiện option Đánh số tự động bên dưới.

+ Nếu để option Đánh số này sáng, hệ thống sẽ tự động đánh số chương theo thứ tự tên các file. Ví dụ, bạn up 50 file, đặt tên kiểu: chuong1.txt, chuong2.txt, chuong3.txt gì đó…. thì khi tạo xong, trang truyện của bạn sẽ có 50 phần, tên là Phần 1, Phần 2, Phần 3… ứng với thứ tự tên các file mà bạn up.

Lưu ý: muốn xếp thứ tự chương cho đúng thì phải đặt tên sao cho tên chương có chiều dài bằng nhau. Vd: nếu truyện có mấy chục chương thì đặt tên chương kiểu 01, 02, 03.... nếu truyện có mấy trăm chương thì đặt tên chương kiểu 001, 002, 003... nếu truyện có mấy ngàn chương thì đặt tên chương kiểu 0001, 0002, 0003....

+ Nếu tắt Đánh số tự động, bạn có thể tự gõ tên cho từng chương. Vd:

2. Sau khi chọn xong các file muốn up thì bấm nút Tải lên để hệ thống tải file truyện lên. (khi hiện dòng “Tải file truyện thành công” thì mới là tải xong)

3. Điền thông tin truyện

Bấm nút Nhúng.

4. Đây là kết quả khi bật đánh số tự động:

Kết quả khi tắt đánh số tự động:

5. Khi up xong mà phát hiện truyện bị lỗi có thể vào trang Sửa để xóa file cũ, up lại file mới: