1. Viết review

Vào trang Review, điền link truyện rồi nhấn ok, sau đó bắt đầu viết bài và gửi. Bài review được tự động phân mục theo giới tính của truyện. Ví dụ, review của truyện ngôn tình sẽ được phân vào mục ngôn tình và tương tự với các thể loại khác.

2. Quản lý review của bạn

Vào tab Review trong trang cá nhân của bạn, chọn chuyên mục để xem những review bạn đã viết: