1. Bấm vào nút Name để sửa/xóa tên bị lọc sai.

Có thể xóa bớt chữ Hán trong khung Gốc. Dòng chữ ở khung Hán Việt và Name cũng sẽ sửa đổi theo. Ví dụ:

2. Khi đọc truyện, nếu gặp phải tên riêng chưa được viết hoa, có thể add thêm bằng cách bấm nút Nm chuyển sang chế độ Add name.

3. Sao chép danh sách name và lọc lại name.

Lưu ý:

- Truyện có nhiều quản lý: nếu truyện từng được edit name, bất kỳ ai cũng ko thể Xóa tất cả name, hoặc Lọc lại name mà ko check "Gộp với danh sách cũ". Nếu muốn thao tác, hãy gửi tin nhắn cho admin xem xét, nếu xác định name edit sai nhiều cần lọc lại, admin sẽ giúp bạn thực hiện.

- Truyện chỉ có 1 quản lý (aka chủ nhà): tự do, muốn sửa gì thì sửa, ko bị giới hạn gì.