1. Bấm vào nút Nm để sang chế độ edit name.

2. Tô khói cụm từ cần sửa.

3. Bấm vào nút màu cam có hình cây bút.

4. Sửa tên và lưu lại.

5. Load lại trang web để xem kết quả.