Thương Thành là nơi bạn sử dụng tích phân để đổi một số vật phẩm Wiki cung cấp. Hiện tại Thương Thành đang có:

- Thẻ miễn quảng cáo: khi sử dụng, quảng cáo sẽ không hiện khi bạn đăng nhập tài khoản của mình. Giúp tăng tốc độ web lên rất nhiều lần.