Hướng dẫn về việc xóa truyện:
- Nếu muốn xóa vĩnh viễn 1 truyện nào đó: hãy xóa truyện vào Trạm Rác rồi bấm nút [Báo lỗi] trên truyện đó, ghi lý do muốn xóa và yêu cầu account Trạm Rác xóa vĩnh viễn. Làm thế này thì người quản lý Trạm Rác sẽ dễ dàng phân biệt truyện nào cần ưu tiên xử lý hơn.
- Nếu muốn xóa 1 truyện để nhúng lại bản khác: hãy chuyển nó sang trạng thái Riêng Tư trước khi xóa. Lúc này bạn có thể nhúng 1 bản khác mà ko cần bận tâm việc truyện cũ trong Trạm Rác có xóa hay chưa.