5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Tam Thiên Thế 三千世
Đao tử tinh

Tam Thiên Thế

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility8723 star45 1

Dao nhỏ tinh

Tam Thiên Thế

lttvy

Không CP

Hoàn thành

visibility10873 star247 2

Không đúng chỗ nào

Tam Thiên Thế

lttvy

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility109762 star1128 65