Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Tam Thiên Thế 三千世
Đao tử tinh

Tam Thiên Thế

Tôm Béo

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility10047 star45 1

Dao nhỏ tinh

Tam Thiên Thế

lttvy

Không CP

Hoàn thành

visibility12012 star247 2

Không đúng chỗ nào

Tam Thiên Thế

lttvy

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility124018 star1449 67