5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Hà Thư 何书
Ngộ Miêu ký

Hà Thư

Tâm Tít Tắp

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility205 star0 0

Manh Chết Cá Nhân

Hà Thư

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility5102 star39 5

Miêu miêu

Hà Thư

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility32394 star4 0