5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Bát Nguyệt Vi Ni 八月薇妮
Hiền đức phi

Bát Nguyệt Vi Ni

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility31131 star20 1