Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Nam Chi 南枝
Ở bên nhau

Nam Chi

lttvy

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2282 star12 4

Tù binh 2

Nam Chi

Mai Bui

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility659 star0 0

Cây cao to nơi nào

Nam Chi

chitchit

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1394 star0 0

Tử thư

Nam Chi

Cá Mặn

Đam mỹ

Tạm ngưng

visibility412 star0 0

Mỹ Thực Ký

Nam Chi

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2875 star1 0

Mau xuyên trả nợ

Nam Chi

Nhan Lam

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility820 star0 0