5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Nam Chi 南枝
Ở bên nhau

Nam Chi

lttvy

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1716 star1 0

Tù binh 2

Nam Chi

Mai Bui

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility566 star0 0

Cây cao to nơi nào

Nam Chi

chitchit

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1084 star0 0

Tử thư

Nam Chi

Tử Đằng

Đam mỹ

Tạm ngưng

visibility262 star0 0

Mỹ Thực Ký

Nam Chi

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2419 star1 0

Mau xuyên trả nợ

Nam Chi

Nhan Lam

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility755 star0 0

Công chúa chi đạo

Nam Chi

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility3341 star2 1