5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Nam Chi 南枝
Công chúa chi đạo

Nam Chi

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility3385 star2 1

Lưu Quang Ấn Ký

Nam Chi

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2085 star0 0

Hi Cảnh

Nam Chi

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2705 star6 1

Sủng

Nam Chi

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2640 star3 2