Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Đa Mộc Mộc Đa 多木木多
Kính vạn hoa

Đa Mộc Mộc Đa

April

Ngôn tình

Chưa xác minh

visibility3896 star147 3

Xuyên qua HP

Đa Mộc Mộc Đa

khanh115

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility12282 star6 3

END

Đa Mộc Mộc Đa

Sakuralovesora

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1311 star0 0

Ký sinh

Đa Mộc Mộc Đa

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility4077 star0 0

Trở về sơ tam

Đa Mộc Mộc Đa

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility19486 star95 6