5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Đa Mộc Mộc Đa 多木木多
Kính vạn hoa

Đa Mộc Mộc Đa

April

Ngôn tình

Còn tiếp

visibility1086 star9 0

Xuyên qua HP

Đa Mộc Mộc Đa

khanh115

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility6462 star1 3

END

Đa Mộc Mộc Đa

Sakuralovesora

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility958 star0 0

Ký sinh

Đa Mộc Mộc Đa

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility3242 star0 0

Trở về sơ tam

Đa Mộc Mộc Đa

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility11596 star0 4