5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Dạ Tử Vũ 夜紫雨
Nữ Long Kỵ Sĩ

Dạ Tử Vũ

khanh115

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility4801 star3 2