5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Tầm Hương Tung 寻香踪
Lại thấy 1982

Tầm Hương Tung

Nhan Lam

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility20613 star25 7

Hôn lại hôn

Tầm Hương Tung

April

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1581 star0 1

Trở về 1988

Tầm Hương Tung

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility44862 star118 8