Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Tầm Hương Tung 寻香踪
Lại thấy 1982

Tầm Hương Tung

Nhan Lam

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility25212 star25 8

Hôn lại hôn

Tầm Hương Tung

April

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1867 star0 1

Trở về 1988

Tầm Hương Tung

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility51569 star118 8