5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Tiểu Thố 小醋
Quý hôn

Tiểu Thố

April

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1163 star0 0

Đào ái

Tiểu Thố

Linh Nguyệt

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility153 star0 0