Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Vưu Tứ Tỷ 尤四姐
Một âu xuân

Vưu Tứ Tỷ

April

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility4511 star1 6

Lâm uyên

Vưu Tứ Tỷ

Trạm Rác

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1144 star0 0

Vi phu chi đạo

Vưu Tứ Tỷ

Nhan Lam

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility2885 star3 0

Cấm đình

Vưu Tứ Tỷ

April

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility4581 star0 4

Độ vong kinh

Vưu Tứ Tỷ

April

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility4100 star7 4

Phù Đồ tháp

Vưu Tứ Tỷ

April

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility2185 star2 4

Huyền trung mị

Vưu Tứ Tỷ

Tieumieume

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility2478 star12 0

Cung lược

Vưu Tứ Tỷ

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility6152 star0 0

Tiềm lân

Vưu Tứ Tỷ

Ánh Nguyệt

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility2700 star0 0

Thấu cốt

Vưu Tứ Tỷ

Ánh Nguyệt

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1062 star0 0

Thế Gia

Vưu Tứ Tỷ

Ánh Nguyệt

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility2720 star0 0