5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Nhạc Dũng 岳勇
Liệp hung ký

Nhạc Dũng

Wiki

Không CP

Hoàn thành

visibility60 star0 1

Quỷ án tội

Nhạc Dũng

...

Nam sinh

Tạm ngưng

visibility448 star0 0