Tri ân thành viên - Mùa 3 (Hết hạn, chốt sổ)

⋙ Đam mỹ đề cử: tháng 1tháng 2tháng 3tháng 4tháng 5tháng 6tháng 7tháng 8tháng 9 fiber_new
⋙ Ngôn tình đề cử: tháng 1tháng 2tháng 3tháng 4tháng 5tháng 6tháng 7tháng 8tháng 9 fiber_new
👑 Danh sách Tấn Giang được yêu thích nhất 2017
Xong name - Ngôn tình: Nguyên phối
Full - Đam mỹ: Phá vân
Full - Đam mỹ: Phùng lang thời khắc
Full - Đam mỹ: Ma pháp sư sinh tồn sổ tay
Full - Ngôn tình: Thanh xuyên chi lão đáp ứng

Tác giả Vu Triết 巫哲
Giải dược

Vu Triết

Trạm Rác

Đam mỹ

Còn tiếp

visibility68 star0 1

Khinh cuồng

Vu Triết

hoanguyet

Đam mỹ

Còn tiếp

visibility103 star0 0

Giải dược

Vu Triết

Tần Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2449 star0 2

Săn lang đảo

Vu Triết

chitchit

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility259 star0 0

Một đồng xu

Vu Triết

chitchit

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility3268 star0 1