5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Hi Hành 希行
Đệ nhất hầu

Hi Hành

Abe

Ngôn tình

Còn tiếp

visibility15974 star1 1

Có nữ bất phàm

Hi Hành

Lania

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility7656 star0 2

Đại Đế Cơ

Hi Hành

Wiki

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility206315 star389 50

Kiều Nương Y Kinh

Hi Hành

fankpham

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility28670 star0 0

Danh môn y nữ

Hi Hành

Wiki

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility103033 star2 6

Tru sa

Hi Hành

Wiki

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility44567 star1 2

Quân Cửu Linh

Hi Hành

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility171866 star2 6

Kiều Nương y kinh

Hi Hành

Lania

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility140606 star3 14