5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Nhập Loạn 廿乱
Vô danh đại vu

Nhập Loạn

Mochi

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1396 star5 3

Phệ cốt

Nhập Loạn

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility328 star0 0

Hôn nhân bảng

Nhập Loạn

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2166 star1 0

Hôn vô phổ

Nhập Loạn

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2805 star0 0