Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu 弱水千流
Bán ngâm

Nhược Thủy Thiên Lưu

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility38698 star98 11

Thân mật

Nhược Thủy Thiên Lưu

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility13209 star140 2