5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Du Du Tiên 悠悠仙
Tranh đoạt

Du Du Tiên

Sayoko

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility950 star0 0

Thế giới chi môn

Du Du Tiên

Bal

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility898 star0 0