5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Phù Hoa 扶华
Lầm Phật

Phù Hoa

Nhan Lam

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility8002 star99 0

Trở về

Phù Hoa

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility6524 star88 1

Điên khùng

Phù Hoa

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility14577 star126 8

Vi sư phụ

Phù Hoa

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility16842 star58 1