Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Cố Tranh 故筝
Gian ác đồ đệ

Cố Tranh

lttvy

Ngôn tình

Chưa xác minh

visibility2105 star0 0

Cẩm lý tiểu Hoàng Hậu

Cố Tranh

QingJuan

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility193733 star152 15

Bay lên chi đầu

Cố Tranh

chitchit

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility21263 star13 5

Đại Tần Quốc Sư

Cố Tranh

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility27841 star243 21