5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Cố Tranh 故筝
Gian ác đồ đệ

Cố Tranh

lttvy

Ngôn tình

Chưa xác minh

visibility1158 star0 0

Cẩm lý tiểu Hoàng Hậu

Cố Tranh

QingJuan

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility136771 star124 11

Bay lên chi đầu

Cố Tranh

chitchit

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility14976 star7 5

Đại Tần Quốc Sư

Cố Tranh

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility21053 star229 20