5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả
Hắc ám ánh sáng

luongtoan

Nam sinh

Chưa xác minh

visibility2299 star142 0

Hợp thuê thú sự

luongtoan

Nam sinh

Chưa xác minh

visibility4993 star88 0

Ảo giác

luongtoan

Nam sinh

Chưa xác minh

visibility359 star42 0