Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa 春风榴火
Tiểu ôn nhu

Xuân Phong Lựu Hỏa

QingJuan

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility187635 star377 16

Tẫn hoan

Xuân Phong Lựu Hỏa

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility46703 star69 2

Tâm nhận

Xuân Phong Lựu Hỏa

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility23551 star41 3