5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa 春风榴火
Tiểu ôn nhu

Xuân Phong Lựu Hỏa

QingJuan

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility168835 star376 15

Tẫn hoan

Xuân Phong Lựu Hỏa

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility40826 star69 1

Tâm nhận

Xuân Phong Lựu Hỏa

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility13435 star41 3