Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Mộc Hề Nương 木兮娘
Trêu chọc

Mộc Hề Nương

DuFengYu

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility3146 star24 1

Chiêu ma

Mộc Hề Nương

lttvy

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility5301 star23 6

Gặp ma

Mộc Hề Nương

Kỷ Kỷ

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility10738 star84 6

Tù thê

Mộc Hề Nương

tuyethan189

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility7575 star32 6