5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Mộc Hề Nương 木兮娘
Chiêu ma

Mộc Hề Nương

lttvy

Đam mỹ

Chưa xác minh

visibility2235 star22 3

Gặp ma

Mộc Hề Nương

Kỷ Kỷ

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility6433 star65 5

Tù thê

Mộc Hề Nương

tuyethan189

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility5484 star19 4

Nghịch mệnh

Mộc Hề Nương

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility6869 star24 5

Âm thân

Mộc Hề Nương

Bal

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility5815 star26 4