Bạn đang gặp lỗi 502? fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Lý Tức Ẩn 李息隐
Tiểu kiều mềm

Lý Tức Ẩn

April

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1450 star0 0

Sầu gả ký

Lý Tức Ẩn

Ngan Nguyen

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility6169 star0 0

Quý sủng diễm thê

Lý Tức Ẩn

La

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility79271 star10 8

Sủng hôn

Lý Tức Ẩn

Ánh Nguyệt

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility19706 star0 0

Trong tay bảo

Lý Tức Ẩn

Ánh Nguyệt

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility11697 star0 0

Cẩm tú nương tử

Lý Tức Ẩn

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility41394 star1 2