5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Hạnh Dao Vị Vãn 杏遥未晚
Thu sát

Hạnh Dao Vị Vãn

chitchit

Ngôn tình

Tạm ngưng

visibility339 star0 0

Vãn ve

Hạnh Dao Vị Vãn

idflower

Ngôn tình

Chưa xác minh

visibility609 star0 3

Hạc

Hạnh Dao Vị Vãn

athanh

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1336 star0 0