Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Đường Miên 棠眠
Tâm can thịt

Đường Miên

Abe

Ngôn tình

Chưa xác minh

visibility1306 star0 2

Rơi vào trong tay

Đường Miên

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility23299 star68 17