5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Đường Miên 棠眠
Tâm can thịt

Đường Miên

Abe

Ngôn tình

Chưa xác minh

visibility969 star0 2

Rơi vào trong tay

Đường Miên

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility20067 star67 16