5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Sở Hàn Y Thanh 楚寒衣青
Thấy thiện

Sở Hàn Y Thanh

phim2017

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1084 star0 2

Bạo

Sở Hàn Y Thanh

Ann

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility4173 star27 0