5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Bạc Yên 泊烟
Tàng châu

Bạc Yên

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility13803 star0 1

Bụi mù quê cũ

Bạc Yên

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility2049 star1 0

Lưu Quang hỉ sự

Bạc Yên

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1619 star0 0

Kim ngọc ấm

Bạc Yên

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility2883 star0 0

Tàng châu

Bạc Yên

Ánh Nguyệt

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility37346 star2 6

Cậy sủng sinh kiều

Bạc Yên

idflower

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility57867 star4 7

Lòng bàn tay sủng

Bạc Yên

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility79447 star2 10

Châu liên bích hợp

Bạc Yên

rin_026

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility24111 star0 9