Tri ân thành viên mùa 4 (Hạn báo danh: 20/01/2020) fiber_new
Danh sách truyện không thể nhúng (liên tục bổ sung) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Bạc Yên 泊烟
Hoàng gia mỹ nhân

Bạc Yên

Miêu Soái

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility15253 star14 6

Tàng châu

Bạc Yên

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility13837 star0 1

Bụi mù quê cũ

Bạc Yên

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility2711 star3 0

Lưu Quang hỉ sự

Bạc Yên

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility2129 star0 0

Kim ngọc ấm

Bạc Yên

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility3633 star0 0

Tàng châu

Bạc Yên

Ánh Nguyệt

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility48568 star94 7

Cậy sủng sinh kiều

Bạc Yên

idflower

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility71510 star7 7

Lòng bàn tay sủng

Bạc Yên

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility95587 star5 15

Châu liên bích hợp

Bạc Yên

rin_026

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility28253 star0 11

Bệnh nhà giàu

Bạc Yên

Thoát hủ 🤗

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility51337 star145 2