Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Hoài Thượng 淮上
Phá vân

Hoài Thượng

chitchit

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility62125 star153 21

Ly hôn

Hoài Thượng

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility5450 star1 0

Duy Tự Giả

Hoài Thượng

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2118 star21 1