5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Hoài Thượng 淮上
Phá vân

Hoài Thượng

chitchit

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility46639 star148 21

Ly hôn

Hoài Thượng

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility4299 star1 0

Duy Tự Giả

Hoài Thượng

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1854 star21 1