5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Ái Khán Thiên 爱看天
Hồi đương 1995

Ái Khán Thiên

Mochi

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility8755 star128 10