Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Kỳ Dung 祈容
Im lặng yêu nhau

Kỳ Dung

Nhan Lam

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility736 star0 0

Manh sủng uy vũ

Kỳ Dung

Nhan Lam

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility612 star0 0

Thê chủ kim an

Kỳ Dung

Nhan Lam

Nữ tôn

Hoàn thành

visibility10398 star1 2

Đích nữ vì phi

Kỳ Dung

Nhan Lam

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility8793 star0 0