5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Kỳ Dung 祈容
Im lặng yêu nhau

Kỳ Dung

Nhan Lam

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility648 star0 0

Manh sủng uy vũ

Kỳ Dung

Nhan Lam

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility531 star0 0

Thê chủ kim an

Kỳ Dung

Nhan Lam

Nữ tôn

Hoàn thành

visibility8106 star1 2

Đích nữ vì phi

Kỳ Dung

Nhan Lam

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility6725 star0 0