5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Tiếu Giai Nhân 笑佳人
Quý tế

Tiếu Giai Nhân

hoanguyet

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility17655 star129 7

Hoàng hôn

Tiếu Giai Nhân

hoanguyet

Ngôn tình

Tạm ngưng

visibility2715 star0 0

Hoàng ân

Tiếu Giai Nhân

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility111465 star98 5

Cẩm y hương khuê

Tiếu Giai Nhân

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility116182 star116 6

Nam thành

Tiếu Giai Nhân

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility68773 star4 5

Vui mừng nợ

Tiếu Giai Nhân

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility11512 star2 1