Wiki và các trang liên kết sẽ bảo trì vào lúc 23h ngày 21/10 và 1h ngày 23/10 fiber_new
5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Tuyệt Ca 绝歌
Đế long tu thần

Tuyệt Ca

jasmine

Bách hợp

Hoàn thành

visibility517 star0 0

Về hồn (gl)

Tuyệt Ca

jasmine

Bách hợp

Hoàn thành

visibility115 star0 0

Quy hồn tục

Tuyệt Ca

jasmine

Bách hợp

Hoàn thành

visibility160 star0 0

Liễu vũ tịch nhan

Tuyệt Ca

jasmine

Bách hợp

Hoàn thành

visibility140 star0 0

Sơn tinh

Tuyệt Ca

thần

Bách hợp

Hoàn thành

visibility487 star0 0

Liêu nhàn [GL]

Tuyệt Ca

Tammy Kim

Bách hợp

Hoàn thành

visibility330 star0 0

Yêu thư ( gl )

Tuyệt Ca

Trạm Rác

Bách hợp

Hoàn thành

visibility700 star0 0

Liêu nhàn

Tuyệt Ca

hanthienam

Bách hợp

Hoàn thành

visibility3807 star1 1