5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Nhĩ Nhã 耳雅
Phương đầu bếp

Nhĩ Nhã

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility2247 star1 1

Ác ma chi danh

Nhĩ Nhã

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility619 star0 0