5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Tô Tiểu Lương 苏小凉
Ngọc chi kiêu

Tô Tiểu Lương

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility15213 star0 1

Đế hậu

Tô Tiểu Lương

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility6550 star0 1

Đoạt đích

Tô Tiểu Lương

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility18447 star0 0